برگزارکننده کیست؟

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران، یکی از 363 انجمن علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.
افتخارات انجمن در بیش از 15 سال فعالیت:
انجمن برتر کشور در سالهای 96 و 97 (بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
متولی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور (IRAMIT)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری (با مشارکت مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت توسعه فناوری (با مشارکت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری (با مشارکت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
مؤسس اتحادیه انجمن‌های علمی حوزه فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی
برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه علوم فناوری، مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و مدیریت دانش.
برگزار کننده 12 دوره کنفرانس ملی و 8 دوره کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری.

اعضای هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران:

دکتر منوچهر منطقی

(دکتری مدیریت سیستم‌ها دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر / مدیرعامل سابق ایران خودرو / دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران)

دکتر مهدی محمدی

(دکتری مدیریت فناوری/ استادیار دانشگاه تهران / رئیس کمیته علمی و توسعه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ عضو و خزانه دار انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران)

دکتر مهدی الیاسی

(دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی / دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی / معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران)

دکتر بهزاد سلطانی

(پسا دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی چالمرز – سوئد / استادیار دانشگاه کاشان  / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران)

دکتر کامران باقری

(دکترای مدیریت نوآوری دانشگاه سانتانا ایتالیا / استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران / رییس کمیته نوآوری اتاق بازرگانی تهران / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران)

دکتر سپهر قاضی نوری

(دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران / استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس / سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی “سیاست علم و فناوری” / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران )

دکتر محمد نقی زاده

(دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی / استادیار دانشگاه علامه طباطبائی / دبیر سابق انجمن مدیریت تکنولوژی ایران / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران)

دکتر مصطفی بغدادی (دبیر انجمن)

(دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران /  دبیر کمیته متناظر TC279 سازمان ISO برای تدوین استانداردهای بین المللی مدیریت نوآوری / مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند / دبیر انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران)