دیده شوید

اسپانسر کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

پس از گذشت بیش از یک دهه تلاش و همراهی ارزشمند جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در برگزاری بزرگترین رویداد علمی کشور، اکنون در آستانه برگزاری سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری از تمام شرکتها و سازمانها دعوت می نماییم تا با حضور در این کنفرانس به جمع حامیان آن پیوسته و برند شرکت خود را در بین بزرگان جامعه مدیریت فناوری و نوآوری، شاخص نمایند.


جهت دریافت تعرفه‌ها کلیک کنید.

حامیان کنفرانس


https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/11/log1.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/ستاد-فرهنگی.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/ستاد.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-23.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/MARKAZ-TAHGHIGHAT-FA.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/MOAVENAT-ELMI-FA.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-04.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-10.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-12.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/فرودگاهی.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/کیش.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/لگوی-اتحادیه-2.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/مالک-اشتر.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/وزارت-ارتباطات-2.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/بهاران.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/پژوهشکده-دانشگاه-.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/جهادکشاورزی.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/سازمان-مدیریت-.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/bazargani.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/nioc.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-20.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/پتروشیمی.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/انجمن-مدیریت.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/اقتصاد-دیجیتال.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/بانك-پاسارگاد.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-06.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-07.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-08.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/پژوهشگاه.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/پروژه-کسب-و-کار-نوپا.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/CIVILICA.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/1231.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

88615889- 021
89780758- 021
دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری