ثبت نام در کنفرانس

چطور ثبت نام کنم؟

فقط این دستورالعمل سه مرحله ای ساده را طی کنید:

گام 1

نحوه حضور خود را در کنفرانس انتخاب کنید.

گام 2

اطلاعات فردی و شرکتی خود را وارد کنید.

گام 3

هزینه نهایی ثبت نام را مشاهده و پرداخت کنید.


متقاضیان محترم ثبت نام که کد تخفیف آریانا قلم را دارند میتوانند با انجمن، به شماره 88615889 داخلی 2، خانم محممدلو تماس حاصل نموده و فرآیند ثبت نام را طی نمایند.

https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/ezgif.com-gif-maker.png