ثبت نام در کنفرانس

چطور ثبت نام کنم؟

فقط این دستورالعمل سه مرحله ای ساده را طی کنید:

گام 1

نحوه حضور خود را در کنفرانس انتخاب کنید.

گام 2

اطلاعات فردی و شرکتی خود را وارد کنید.

گام 3

هزینه نهایی ثبت نام را مشاهده و پرداخت کنید.