تماس با ما

دبیرخانه کنفرانس:

آدرس: تهران، خیابان فاطمی (روبه‌روی خیابان دائمی)، پلاک 143، واحد 2، مؤسسه پیـرانو

صندوق پستی: تهران / 158759133

تلفن: 41883600

نمابر: 41883601

پیامک: 5000596

پست الکترونیک: info@iramot2018.ir