محور های کنفرانس

محور اصلی کنفرانس:

نقش مدیریت فناوری و نوآوری در ارتقای تاب‌آوری ملی و توسعه پایدار

محورهای تخصصی کنفرانس:

1- ملاحظات حال و آینده برای توسعه تاب‌آور کشور

2- کلان روندهای فناوری و توسعه پایدار

3- توسعه پایدار و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم

4- نقش اکوسیستم استارتاپی در توسعه پایدار

5- اهمیت تنوع (فرهنگی، اجتماعی، فنی و … ) در نوآوری و توسعه تاب‌آور

6- نقش بخش دولتی، نیمه دولتی و خصوصی کشور در توسعه توان ملی نوآوری

7- صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی

8- همکاری‌های فناورانه بین المللی در فضای تحریم

9- نقش استانداردها در توسعه و بلوغ مدیریت نوآوری در سطح بنگاه

محور های عمومی کنفرانس:

1- مدیریت راهبردی فناوری

2- مدیریت مالکیت فکری

3- مدیریت پژوهش و توسعه

4- مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید

5- مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری

6- نوآوری باز و شبکه های نوآوری

7- تجاری سازی دانش و فناوری

8- کارآفرینی فناورانه

9- تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری

10- آینده پژوهی و آینده نگاری

11- ارزیابی فناوری

12- هوشمندی فناوری

13- سیاستگذاری فناوری و نوآوری

14- پژوهش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری

15- دیپلماسی فناوری


https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

88615889- 021
89780758- 021
دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری