دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 روز / تمام نشست تخصصی / تمام کارگاه آموزشی
سخنرانان، پنلیست ها و مدرسان حرفه ای

آذرماه 28-27

ثبت نام در کنفرانس

به راحتی و در سریعترین زمان بلیط کنفرانس را رزرو کنید.


ثبت نام فردیثبت نام گروهی


Totalتومانچطور ثبت نام کنم؟

فقط این دستورالعمل چهار مرحله ای ساده را طی کنید:

گام 1

نوع ثبت نام خود را براحتی انتخاب کنید


گام 2

جمع کل صورتحساب خود را مشاهده کنید


گام 3

ما اطلاعات درخواستی شما را دریافت می کنیم


گام 4

در اسرع وقت جهت ثبت نام با شما تماس می گیریم