برگزارکننده کیست؟

انجمن مدیریت فناوری ایران، یکی از 363 انجمن علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.
افتخارات انجمن در بیش از 15 سال فعالیت:
انجمن برتر کشور در سال 96 (بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
متولی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور (IRAMIT)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری (با مشارکت مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت توسعه فناوری (با مشارکت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری (با مشارکت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
مؤسس اتحادیه انجمن‌های علمی حوزه فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی
برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه علوم فناوری، مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و مدیریت دانش.
برگزار کننده 11 دوره کنفرانس ملی و 7 دوره کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری.

اعضای هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران:

دکتر منوچهر منطقی

(دکتری مدیریت سیستم‌ها دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر / مدیرعامل سابق ایران خودرو / رئیس مرکز ملی فضایی و رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران)

دکتر مهدی محمدی

(استادیار دانشگاه تهران / مدیر دومین طرح ملی پیمایش نوآوری ایران / رئیس کمیته علمی و توسعه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، عضو و خزانه دار انجمن مدیریت فناوری ایران)

دکتر مهدی الیاسی

(دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی / استادیار دانشگاه علامه طباطبائی / معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران)

دکتر بهزاد سلطانی

(پسا دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی چالمرز – سوئد / استادیار دانشگاه کاشان / عضو و رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران)

دکتر کامران باقری

(دکترای مدیریت نوآوری دانشگاه سانتانا ایتالیا / استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران / رییس کمیته نوآوری اتاق بازرگانی تهران / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران)

دکتر سپهر قاضی نوری

(دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشیار دانشگاه تربیت مدرس / سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی “سیاست علم و فناوری” / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران )

دکتر محمد نقی زاده

(دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی / استادیار دانشگاه علامه طباطبائی / دبیر سابق انجمن مدیریت تکنولوژی ایران / عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران)

دکتر امیر قدیری (دبیر انجمن)

(دکتری آینده پژوهی فناوری دانشگاه تهران /  دبیر انجمن مدیریت فناوری ایران)

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

41883600- 021
41883601- 021
دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری