برگزارکننده کیست؟

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران، یکی از 363 انجمن علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.
افتخارات انجمن در بیش از 15 سال فعالیت:
انجمن برتر کشور در سالهای 96 و 97 (بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
متولی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور (IRAMIT)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری (با مشارکت مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت توسعه فناوری (با مشارکت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری (با مشارکت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
مؤسس اتحادیه انجمن‌های علمی حوزه فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی
برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه علوم فناوری، مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و مدیریت دانش.
برگزار کننده 12 دوره کنفرانس ملی و 8 دوره کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری.

لیست اعضا هیات رییسه کنفرانس 2020
منوچهر منطقی                رییس کنفرانس
محمدرضا آراستی             دبیر کمیته علمی
سید کامران باقری             دبیر کمیته بین الملل
هادی نیلفروشان              دبیر کمیته مقالات و مستندسازی تجارب
سید سروش قاضی نوری   رییس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری
حسام زند حسامی           دبیر کمیته پنل های تخصصی
میترا امین لو                    رییس کمیته اجرایی