محور اصلی کنفرانس سیزدهم

محور اصلی کنفرانس سیزدهم (1398)

نقش مدیریت فناوری و نوآوری در ارتقای تاب‌آوری ملی و توسعه پایدار

محور اصلی کنفرانس دوازدهم (1397)

تحولات فناورانه، زیست‌بوم نوآوری و مدل‌های کسب و کار آینده

محور اصلی کنفرانس یازدهم (1396)
یادگیری فناورانه، نوآوری و همپایی در بستر تعاملات بین‌المللی

محور اصلی کنفرانس دهم (1395)
یادگیری فناورانه و رقابت‌پذیری در عصر تعاملات بین‌المللی

محور اصلی کنفرانس نهم (1394)
یادگیری و نوآوری فناورانه در بنگاه‌های بزرگ و شبکه‌ها

محور اصلی کنفرانس هشتم (1393)
نوآوری و تجاری سازی دانش و فناوری با تاکید بر نقش شبکه بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش بنیان

محور اصلی کنفرانس هفتم (1392)
نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در توسعه فناوری

محور اصلی کنفرانس ششم (1391)
مدیریت فناوری در خدمت رقابت‌پذیری ملی و رفاه اجتماعی

محور اصلی کنفرانس پنجم (1390)
مدیریت فناوری در کشورهای در حال توسعه با رویکرد الگوی بومی توسعه فناوری


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

88615889- 021
89780758- 021
دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری