دیده شوید

اسپانسر کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

پس از گذشت بیش از یک دهه تلاش و همراهی ارزشمند جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در برگزاری بزرگترین رویداد علمی کشور، اکنون در آستانه برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری از تمام شرکتها و سازمانها دعوت می نماییم تا با حضور در این کنفرانس به جمع حامیان آن پیوسته و برند شرکت خود را در بین بزرگان جامعه مدیریت فناوری و نوآوری، شاخص نمایند.


جهت دریافت تعرفه‌ها کلیک کنید.

حامیان کنفرانس
(تاکنون)


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-23.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/MARKAZ-TAHGHIGHAT-FA.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/MOAVENAT-ELMI-FA.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Vezarat-sanato-madan.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-10.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-21.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-08.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-09.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-04.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-06.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-07.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-02.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-03.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-05.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/CIVILICA.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-01.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

41883600- 021
41883601- 021
دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری