سخنرانان

تهران – آذر 97

سخنرانان کلیدی

متخصصین برتر بین‌المللی از 4 کشور ایران، سوئیس، ترکیه و ایتالیا در 2 روز برگزاری کنفرانس، سخنرانی خواهند کرد و علاقمندان را با آخرین دانش مدیریت فناوری و نوآوری در جهان آشنا خواهند ساخت. حضور 2 دانشمند معروف کشور سوئیس (نوآورترین کشور جهان در سال 2018) می‌تواند فضای مناسبی برای انتقال به‌روزترین دستاوردهای حوزه فناوری و نوآوری به مدیران و پژوهشگران ایرانی باشد.
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/07/A.jpg
Dr. Christopher

L Tucci

استاد مدیریت تکنولوژی EPFL
دکترای مدیریت از MIT

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/07/B.jpg
Dr. Maximilian

Von Zedtwitz

مدیرعامل شرکت GLORAD
استاد دانشگاه  Kaunas

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Manouchehr-Manteghi.jpg
دکتر منوچهر

منطقی

رئیس کنفرانس
رئیس مرکز ملی فضایی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Seyed-Kamran-Bagheri.jpg
دکتر سید کامران

باقری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/07/C.jpg
Iffet

Iyigun Meydanli

مدیر نوآوری Farplas
مدیر سابق نوآوری Arcelik

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Arasti.jpg
دکتر محمدرضا

آراستی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/07/D.jpg
Prof. Andrea

Piccaluga

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

41883600- 021
41883601- 021
دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری