جلسه کمیته علمی

دومین جلسه کمیته علمی کنفرانس برگزار شد

روز ششم شهریورماه، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، میزبان اعضای کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری بود. در این جلسه که از ساعت 16 شروع شد، کلیه اعضای هیأت رئیسه کنفرانس و اکثر اعضای کمیته علمی کنفرانس حضور داشتند. در جلسه فوق، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

– نشست‌های تخصصی کنفرانس

– کارگاه‌های آموزشی کنفرانس

– آخرین وضعیت سخنرانان و مدعوین کنفرانس

در پایان جلسه، آقای دکتر سید سروش قاضی‌نوری (دبیر امور مقالات کنفرانس) از وضعیت مقالات کنفرانس گزارشی ارائه و آخرین مهلت ارسال مقالات را پایان روز یکشنبه 22 مهرماه اعلام کردند.  همچنین مقرر شد اعضای کمیته علمی کنفرانس، تا پایان روز جمعه 16 شهریورماه، پیشنهاد خود را در خصوص سخنرانان، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.