نشست های تخصصی

نشست های تخصصی


از کلیه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دعوت می‌شود تا با همکاری در برگزاری و مدیریت پنل و نشست‌های تخصصی مرتبط با موضوع و محورهای کنفرانس و بیان تجارب موفق و ناموفق خود در این زمینه، ضمن همفکری با شرکت کنندگان، در افزایش غنای کنفرانس مشارکت جدی داشته باشند. متقاضیان برگزاری نشست می‌توانند منشور پنل‌های تخصصی و فرم مشخصات پنل پیشنهادی را از همینجا دریافت نموده و پس از تکمیل حداکثر تا 15 مهرماه 1398 آن را به منظور بررسی در کمیته علمی کنفرانس ارسال نمایند.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

88615889- 021
89780758- 021
دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری