نشست های تخصصی

نشست های تخصصی


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Mahdoodiat-haye-beynolmelali.jpg
نشست تخصصی
نوآوری در فضای تحریم
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Noavari-1.jpg
نشست تخصصی
مونتاژ تا نوآوری
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Markaz-Roshd.jpg
نشست تخصصی
مرکز رشد یا شتابدهنده
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Tamin-mali.jpg
نشست تخصصی
تأمین مالی نوآوری
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Noavari-farhangi.jpg
نشست تخصصی
اکوسیستم صنایع فرهنگی و خلاق


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Nafto-Gaz-1.jpg
نشست تخصصی
فناوری‌های نو در صنعت نفت؛ فرصت آخر


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Novin.jpg
نشست تخصصی
مدل کسب و کارهای نوین در بازارهای پول و سرمایه


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Sanate-Khodro.jpg
نشست تخصصی
نوآوری در صنعت خودرو؛ خیال یا واقعیت؟


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Chalesh-ha-1.jpg
نشست تخصصی
چالش‌‌های‌ قانونی و امنیتی اکوسیستم‌ استارتاپی
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Eghtesad-Sonati.jpg
نشست تخصصی
دگردیسی اقتصاد سنتی
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

41883600- 021
41883601- 021
دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری