اعضای کمیته علمی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/رضا-اسدی-فرد-160x160.png

رضا
اسدی فرد

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مهدی-الیاسی-160x160.jpg

مهدی
الیاسی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/ابوالفضل-باقری-160x160.jpg

ابوالفضل
باقری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/ناصر-باقری-مقدم-160x160.jpg

ناصر
باقری مقدم


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/حجت-الله-حاجی-حسینی-160x160.jpg

حجت الله
حاجی حسینی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/محمدصادق-خیاطیان-160x160.jpg

محمدصادق
خیاطیان

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/علی-محمد-سلطانی-160x160.jpg

علی‌محمد
سلطانی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Behzad-Soltani-160x160.jpg

بهزاد
سلطانی


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مسعود-افشاری-مفرد-160x160.jpg

مسعود
افشاری فرد

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/طاهره-میرعمادی.jpg

طاهره
میرعمادی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/میثم-نریمانی.jpg

میثم
نریمانی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/Arnoosh-Shakeri-160x160.jpg

آرنوش
شاکری


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مهدی-مجیدپور.jpg

مهدی
مجیدپور

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مهدی-گودرزی-160x160.jpg

مهدی
گودرزی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Mehdi-Kianmehr-160x160.jpg

مهدی
کیامهر

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مصطفی-کریمیان-اقبال-160x160.jpg

مصطفی
کریمیان اقبال


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/جواد-نوری.jpg

جواد
نوری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/محمد-نقی-زاده-160x160.jpg

محمد
نقی‌زاده

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/رضا-نقی-زاده-160x160.jpg

رضا
نقی زاده

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مرضیه-شاوردی-160x160.jpg

مرضیه
شاوردی


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/سعید-روشنی.png

سعید
روشنی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/علی-چاپرک.jpg

علی
چاپرک

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مهدیه-فرازکیش-160x160.jpg

مهدیه
فرازکیش

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/کیارش-فرتاش.jpg

کیارش
فرتاش


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/زهره-بشارتی-راد-160x160.jpg

زهره
بشارتی راد

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/علی-بنیادی-نایینی.jpg

علی
بنیادی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/05/Untitled-160x160.png

علیرضا
بوشهری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/سعید-پاک-سرشت-160x160.jpg

سعید
پاک سرشت


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/ابراهیم-سوزنچی-160x160.jpg

ابراهیم
سوزنچی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/omid-Shakeri-160x160.jpg

امید
شاکری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/محمدعلی-شفیعا-160x160.jpg

محمدعلی
شفیعا

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مصطفی-صفدری-رنجبر-160x160.jpeg

مصطفی
صفدری رنجبر


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/Untitled-160x160-1-160x160.png

سید ایمان
میرعمادی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/سیدسپهر-قاضی-نوری-160x160.jpg

سید سپهر
قاضی نوری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Kamal-Tabatabaee-160x160.jpg

کمال
طبائیان

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Tababatabaean-160x160.jpg

حبیب‌الله
طباطبائیان


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/علی-ملکی-160x160.jpg

علی
ملکی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/نیما-مختارزاده.jpg

نیما
مختارزاده

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/مهدی-محمدی-160x160.jpg

مهدی
محمدی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/آزیتا-کرمی-پور-160x160.jpg

آزیتا
کرمی پور


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/هادی-نیلفروشان-160x160.jpg

هادی
نیلفروشان

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/امیر-ناظمی-160x160.jpg

امیر
ناظمی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/سیاوش-ملکی-فر-1-160x160.jpg

سیاوش
ملکی فر

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/پریسا-علیزاده-160x160.jpg

پریسا
علیزاده


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/سحر-کوثری-160x160.jpg

سحر
کوثری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/حسام-زند-حسامی-160x160.jpg

حسام
زند حسامی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/Untitled-160x160-1.png

منوچهر
منطقی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/سید-سروش-قاضی-نوری-160x160.jpg

سید سروش
قاضی نوری


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/سید-کامران-باقری-160x160.jpg

سید کامران
باقری

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20200927_191156-160x160.jpg

میترا
امین لو

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/محمدرضا-آراستی-160x160.jpg

محمدرضا
آراستی