نهادها و پیچیدگی اقتصادی در صنعت ایران

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
7 شهریور سال 1396
تهران- مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت


مباحث بررسی شده در این سخنرانی

 • فلسفه شکل گیری پیچیدگی اقتصادی
 • رویکرد پیچیدگی اقتصادی به عنوان بهترین شاخص تخمین رشد اقتصادی کشور‌ها
 • محصول خروجی چقدر می تواند پبچیده باشد و آیا ما می‌توانیم آن را محاسبه بکنیم؟
 • بررسی شاخص‌های پیچیدگی اقتصادی
 • Catch up چگونه اتفاق می افتد. چگونه این صنایع در گذر زمان رشد می‌کنند؟ مقایسه وضعیت کشور‌ها در این زمینه
 • چگونگی اولویت بندی‌ها طبق رویکرد پیچیدگی اقتصادی؟
 •  بررسی کشور های دنیا از نظر تغییرات اندازه کل اقتصادشان در 50 سال اخیر
 • تولید صنعتی مدرن چه زمان شکل می گیرد؟
 • اقتصاد های رانتی، مشکلات و چالش ها در ایران
 • قله درآمد های نفتی. یعنی سیطره بی سابقه مناسبات رانتی
 • بیش ترین صنعت زدایی در ایران در چه دوره ای اتفاق افتاده؟


دکتر شاهمرادی

عضو هیئت علمی گروه اقتصادی علم مرکز تحقیقات سیاسی علمی


Loading the player…

دکتر فرشاد مومنی

دکتر فرشاد مؤمنی استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رییس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی است. وی که به نوعی به اقتصاد نهادگرا معتقد است، به عنوان مشاور ارشد اقتصادی دکتر میرحسین موسوی قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری فعالیت می کرده است. ایشان مقالات ارزشمند و کتاب های بسیاری را تالیف نموده اند که از جمله آن ها می توان آثاری همچون کتاب علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، کتاب کالبدشناسی یک برنامه توسعه، کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، کتاب اقتصاد دانش بنیان بررسی نقش فناوری و نواوری در توسعه اقتصادی، کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران و ترجمه کتاب ترجمه نظریه نهادگرایی در علم سیاست، نوشته گای پیترز.


Loading the player…