هزینه‌های ثبت نام

ویــــژه
کل کنفرانس

750,000

تومان
 • حضور دو روزه کنفرانس
 • کلیه نشست‌های تخصصی
 • کلیه کارگاه‌های آموزشی
 • حضور در فضای اشتراکی
 • بازدید از نمایشگاه
 • ناهار
 • پذیرایی میان وعده
 • پکیج کنفرانس
ثبت نام
روز اول

400,000

تومان
 • حضور در روز اول کنفرانس
 • نشست‌های تخصصی روز اول
 • کارگاه‌های آموزشی روز اول
 • حضور در فضای اشتراکی
 • بازدید از نمایشگاه
 • ناهار
 • پذیرایی میان وعده
 • پکیج کنفرانس
ثبت نام
روز دوم

400,000

تومان
 • حضور در روز دوم کنفرانس
 • نشست‌های تخصصی روز دوم
 • کارگاه‌های آموزشی روز دوم
 • حضور در فضای اشتراکی
 • بازدید از نمایشگاه
 • ناهار
 • پذیرایی میان وعده
 • پکیج کنفرانس
ثبت نام
هر کارگاه آموزشی

200,000

تومان
 • حضور در کارگاه آموزشی
 • پذیرایی میان وعده
 • حضور در فضای اشتراکی
 • بازدید از نمایشگاه
ثبت نام
بخوانید

تخفیفات ثبت‌نام:

* دانشجویان محترم با ارائه تصویر کارت دانشجویی معتبر در هنگام ثبت‌نام، امکان حضور در کل برنامه‌های کنفرانس (ویژه)، با مبلغ 250 هزار تومان را دارا می‌باشند.
* ثبت‌نام (به جز ثبت‌نام‌های دانشجویی) تا پایان مهرماه، شامل 10 درصد تخفیف می‌باشد.
* ثبت‌نام گروهی (بیش از 5 نفر)، در فصل تابستان شامل 20 درصد تخفیف و بعد از آن شامل 10 درصد تخفیف خواهد بود.
* منظور از ثبت‌نام در موارد بالا، تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام و پرداخت هزینه می‌باشد.
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

41883600- 021
41883601- 021
دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری