محور های کنفرانس

محور اصلی کنفرانس:

نوآوری در تلاطم های محیطی

محورهای اختصاصی :

مزیت رقابتی توسعه فناوری های جایگزین نفت و انرژی های فسیلی ( زیست فناوری ، صنایع فرهنگی و خلاق ، کشاورزی )

نوآوری و توسعه فناوری در تلاقی با تلاطمهای محیطی پسا کرونا

روندهای جدید فناورانه انقلاب صنعتی چهارم اقتصادهای نوظهور ( دیجیتال ، سبز ، چرخشی ، بدون ارتباط )

چالش های سیاسی ، تحریم ؛ قطب بندی های جدید در عرصه بین الملل و بازارهای نوپدید

نقش فن بازارها و نهادهای میانجی در همکاری و تبادلات فناوری

محورهای عمومی :

مدیریت راهبردی فناوری

مدیریت پژوهش و توسعه

مدیریت مالکیت فکری

مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید

مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری

نوآوری باز و شبکه های نوآوری

تجاری سازی دانش و فناوری

کارآفرینی فناورانه

تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری

به آینده پژوهی و آینده نگاری

ارزیابی فناوری

هوشمندی فناوری

سیاستگذاری فناوری و نوآوری

پژوهش در حوزه آموزش مدیریت فناوری و نوآوری

دیپلماسی فناوری


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

88615889- 021
89780758- 021
دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری