دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 روز / 11 نشست تخصصی / 6 کارگاه آموزشی
سخنرانان، پنلیست ها و مدرسان حرفه ای

آذرماه 28-27چطور ثبت نام کنم؟

فقط این دستورالعمل پنج مرحله ای ساده را طی کنید:

گام 1

اطلاعات شخصی ( نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، کد ملی و آدرس ایمیل) را وارد نمایید.


گام 2

نوع ثبت نام خود را براحتی انتخاب کنید


گام 3

جمع کل صورتحساب خود را مشاهده کنید


گام 4

به درگاه پرداخت متصل شده و هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید.


گام 5

در صورت ثبت نام دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی معتبر خود را به iramot.iran@gmail.com ایمیل نمایید.