[boldthemes_drop_cap type=”1/2/3″][/boldthemes_drop_cap][boldthemes_drop_cap type=”1/2/3″][/boldthemes_drop_cap][boldthemes_drop_cap type=”1/2/3″][/boldthemes_drop_cap]
چطور ثبت نام کنم؟

فقط این دستورالعمل پنج مرحله ای ساده را طی کنید:

گام 1

اطلاعات شخصی ( نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، کد ملی و آدرس ایمیل) را وارد نمایید.


گام 2

نوع ثبت نام خود را براحتی انتخاب کنید


گام 3

جمع کل صورتحساب خود را مشاهده کنید


گام 4

به درگاه پرداخت متصل شده و هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید.


گام 5

در صورت ثبت نام دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی معتبر خود را به IRAMOT2020@gmail.com ایمیل نمایید.