سخنرانان کلیدی

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-24-at-14.28.22-160x160.jpeg

Iffet Iyigun Meydanli

  • مدیر نوآوری شرکت Farplas
    (فارپلاس یک هلدینگ پیشرو بین المللی فعال در صنعت خودرو است.)
  • مدیر سابق نوآوری شرکت Arcelik
    (نوآورترین شرکت ترکیه، چهارمین شرکت بزرگ لوازم خانگی در اروپا، دارای 30 هزار پرسنل و 18 خط تولید در 7 کشور جهان است.)

حامیان کنفرانس


http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-23.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/MARKAZ-TAHGHIGHAT-FA.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/MOAVENAT-ELMI-FA.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-09.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-10.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-21.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-06.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-07.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-08.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-03.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-05.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-04.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/CIVILICA.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-01.png
http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/06/logo-02.png